Win 200,- euro korting op je nieuwe fiets!

/

Actievoorwaarden "Win €200,- extra korting"

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de “Superfietsen webshop”, verder te noemen ‘Instagram en Facebook actie’.

Deelname

2.1 Deelname aan deze actie is persoonlijk en kosteloos.
2.2 Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Superfietsen en een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin is betrokken bij deze actie.

2.3 Superfietsen en de deelnemers aan de  actie zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.
2.5 Iedereen kan deelnemen aan deze actie.

2.6 Echter om kans te maken op de fiets moet je jouw persoonlijke gegevens via het aangegeven formulier invullen. Na deze winactie stem je in om nieuwbrieven te ontvangen. 

Actie
3.1 De actie loopt tot 29 mei 2023
3.2 De winnaar wordt na 29 mei bekend gemaakt via de e-mail.
3.4 De winnaar ontvangt persoonlijk bericht van Superfietsen.

Prijs

4.1 De hoofdprijs is 200 euro korting op alle fietsen. Deze korting kan je besteden op al onze fietsen. Ook op fietsen die rond de 200 euro kosten. 

4.2 De Prijs is niet in te wisselen voor contanten.

Aansprakelijkheid

5.1 Superfietsen, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door deze actie.

5.2 Superfietsen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door de haar uit te keren prijs.

5.3 Superfietsen is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken aan de door haar te verstrekken prijzen. Superfietsen verleent geen garantie op de door haar te verstrekken prijzen.

5.4 Voor vragen, suggesties en klachten kunt u zich wenden tot Sperfietsen via [email protected]

5.5  Superfietsen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele technische storingen aan de pagina.

 

Slotbepalingen

6.1 Superfietsen heeft het recht om de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.