Garantie

Op al onze fietsen is 1 jaar fabrieksgarantie van toepassing. Elektrische fietsen hebben zelfs 2 jaar fabrieksgarantie. Onder de fabrieksgarantie vallen alle mankementen die zijn veroorzaakt door een constructie- en/of materiaalfout(en). Wanneer een mankement onder de garantie valt en dit te repareren is, starten we onze reparatieprocedure

De garantie kan uitsluitend worden ingeroepen door de eerste eigenaar van het product en de garantie is niet overdraagbaar.

Wij geven geen garantie op oxidatievorming op de fietsen, onderdelen of bevestigingsmateriaal welke zijn vervaardigd uit staal. Oxidatievorming kan gemakkelijk worden tegen gegaan door stalen onderdelen van de fiets in te spuiten met een blanke lak. Staat je fiets in weer en wind buiten? Door gebruik te maken van een fietshoes en je fiets regelmatig in te spuiten met een blanke lak ga je roestvorming door weersinvloeden tegen. Zo heb je nog langer plezier van je stalen fiets.

Ook zijn alle onderdelen die aan slijtage onderhevig uitgesloten van garantie, zoals banden, verlichting (Fietsverlichting valt buiten de garantie, tenzij de batterijen bij aanschaf geoxideerd zijn of als de verlichting bij aanvang van het product niet werkte), kettingen, kettingbladen, freewheelen, cassettes, bodies, kabels en remblokken tenzij er sprake is van een constructie- en/of materiaalfout(en).

LET OP: Om de garantie op je fiets te behouden adviseren we je binnen 3 maanden na ontvangst van je fiets deze voorzien van een eerste servicebeurt. Om aanspraak te maken op de garantie zal je een bewijs van onderhoud moeten kunnen overhandigen (factuur, werkbon). Wij adviseren je dringend om je fiets jaarlijks te voorzien van een uitgebreide onderhoudsbeurt. Lees hier alles over (verplicht) onderhoud aan je fiets.

De garantie vervalt:
- Wanneer het product niet overeenkomstig met de bestemming, onjuist en/of onzorgvuldig is gebruikt;
- Wanneer het product niet conform de door de fabrikant voorgeschreven instructies is onderhouden;
- Wanneer reparaties niet op vakkundige wijze door een specialist zijn verricht;
- Wanneer er naderhand onderdelen zijn gemonteerd welke niet overeen komen met de technische specificatie van het betreffende product of deze onjuist zijn gemonteerd.

Garantie fiets besteld in Doos

Je hebt een fiets in doos besteld. Dit betekend dat de fiets voor ca. 85%* is voor gemonteerd en je nog ca. 15%* zelf gaat monteren. Je hebt op een fiets IN DOOS 1 jaar fabrieksgarantie. Voor je begint, adviseren wij je om de fiets eerst na te lopen op eventuele (lak)schade of mankementen. Zitten deze erop, meld ze dan direct (binnen 5 werkdagen) bij onze klantenservice voor je begint met de montage van de fiets. Eenmaal gemonteerd kan er geen aanspraak gemaakt worden op mankementen door een incorrecte afmontage of (lak)schade. Wij kunnen namelijk daarna niet meer controleren waardoor de schade is ontstaan.

LET OP: Het afmonteren van een fiets vereist enige kennis. Indien je ervoor kiest om jouw fiets zelf af te monteren, vallen gebreken als gevolg van montagefouten niet binnen de garantie. De garantie beperkt zich dan tot fabricagefouten van onderdelen.

Waar moet je extra rekening mee houden wanneer je er voor kiest een fiets in doos aan te schaffen?

Wanneer je een fiets in doos besteld is ca. 85%* voor gemonteerd in de fabriek. Let hierbij op dat je bij het monteren van de fiets ook de reeds gemonteerde onderdelen moet controleren op montage. Controleer bij alle bouten, schroeven en moeren of deze stevig aangedraaid zijn. Ook de spaakspanning controleren en het afstellen van de remmen en/of versnellingen moet je zelf doen. Wij raden wel altijd aan dit door een fietsenmaker te laten controleren. Een slag in het wiel door de verkeerde spaakspanning of mankementen veroorzaakt door montage of afstelfouten vallen buiten de garantie. Lees alles over hoe je een fiets in doos moet monteren.

Garantie fiets Rijklaar besteld

Je hebt een fiets rijklaar besteld. Dit betekend dat de fiets voor 98% of 100% is gemonteerd en ook de remmen en indien aanwezig de versnellingen voor je zijn afgesteld. Wij raden je aan bij ontvangst van de fiets een proefrit te maken en de remmen en versnellingen goed uit te testen. Mochten de remmen en versnellingen niet naar wens functioneren, of heb je andere (lak)schade of een mankement aan jouw fiets? Meld dit dan zo snel mogelijk (max. 2 werkdagen) nadat je de fiets hebt ontvangen. Na deze periode geven wij geen garantie meer op mankementen welke gerelateerd zijn aan het afstellen van de remmen en versnellingen. Je hebt op een fiets rijklaar uiteraard 1 jaar fabrieksgarantie. Wij adviseren je fiets na 3 maanden te voorzien van een eerste servicebeurt, daarna is 1 x per jaar een onderhoudsbeurt sterk aan te raden. Zo heb je jaren plezier van je fiets!

Aanvullende garantie elektrische fietsen

Op al onze elektrische fietsen gelden dezelfde garantievoorwaarden als onze gewone fietsen. De fabrieksgarantie op elektrische fietsen is 2 jaar. Een elektrische fiets is voorzien van een accu. Je hebt op de accu van je fiets ook 2 jaar fabrieksgarantie op werking, constructie- en/of materiaalfout(en). De fabrieksgarantie geldt niet op de afname van de capaciteit van de accu, deze neemt namelijk af naar rato van het aantal laadcycli en de leeftijd van de accu. De afgegeven actieradius van de accu is een indicatie. De daadwerkelijk te behalen actieradius is sterk afhankelijk van meerdere factoren zoals, rijgedrag, de belasting, onderhoud, omgevingsfactoren en de gebruiker. Wij geven geen garantie op de actieradius.