Winactie voorwaarden

Actievoorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de “Superfietsen webshop”, verder te noemen ‘Instagram en Facebook actie’.

Deelname

2.1 Deelname aan deze actie is persoonlijk en kosteloos.
2.2 Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Superfietsen en een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin is betrokken bij deze actie.

2.3 Superfietsen en de deelnemers aan de  actie zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.
2.5 Iedereen kan deelnemen aan deze actie.

2.6 Echter om kans te maken op de fiets moet je jouw persoonlijke gegevens via het aangegeven formulier invullen.

Actie
3.1 De actie loopt tot eind december 2023
3.2 De winnaar wordt eerste maand van 2024 bekend gemaakt via de e-mail.
3.4 De winnaar ontvangt persoonlijk bericht van Superfietsen.

Prijs

4.1 De hoofdprijs is een Crown Rio. Deze fiets wordt in een doos bij je thuis bezorgd.

4.2 De Prijs is niet in te wisselen voor contanten.

Aansprakelijkheid

5.1 Superfietsen, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door deze actie.

5.2 Superfietsen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door de haar uit te keren prijs.

5.3 Superfietsen is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken aan de door haar te verstrekken prijzen. Superfietsen verleent geen garantie op de door haar te verstrekken prijzen.

5.4 Voor vragen, suggesties en klachten kunt u zich wenden tot Sperfietsen via [email protected]

5.5  Superfietsen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele technische storingen aan de pagina.

 

Slotbepalingen

6.1 Superfietsen heeft het recht om de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.