Meta Actievoorwaarden

 

 1. Actievoorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de “Superfietsen webshop”, verder te noemen ‘Instagram en Facebook actie’.

 1. Deelname

2.1 De Instagram en Facebook actie vindt plaats op het Instagram en Facebook account van Superfietsen.

2.2 Deelname aan deze Instagram en Facebook actie is persoonlijk en kosteloos.
2.3 Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Superfietsen en een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin is betrokken bij deze actie.

2.4 Sperfietsen en de deelnemers aan de Instagram en Facebook actie zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.
2.5 Iedereen kan deelnemen aan de Instagram en Facebook actie.

2.6 Echter om kans te maken op de fiets moet je jouw persoonlijke gegevens via het formulier afstaan.

 1. Actie
  3.1 De Instagram en Facebook actie loopt van 1 mei tot en met 13 mei.
  3.2 De winnaar wordt in mei bekend gemaakt via de e-mail.
  3.4 De winnaar ontvangt persoonlijk bericht van Superfietsen.
 2. Prijs

De hoofdprijs is één van de drie Altec Basic Stadsfietsen. Deze fiets wordt in een doos bij je thuis bezorgd.

De Prijs is niet in te wisselen voor contanten.

 1. Aansprakelijkheid

5.1 Superfietsen, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door deze Instagram en Facebook actie.

5.2 Superfietsen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door de haar uit te keren prijs.

5.3 Superfietsen is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken aan de door haar te verstrekken prijzen. Superfietsen verleent geen garantie op de door haar te verstrekken prijzen.

5.4 Voor vragen, suggesties en klachten kunt u zich wenden tot Sperfietsen via [email protected]

5.5  Superfietsen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele technische storingen aan de Instagram of facebook pagina.

 1. Slotbepalingen

6.1 Superfietsen heeft het recht om de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.